iDataCamp‌ فعالیت خود را بر ارائه آموزش های تخصصی در حوزه علم داده و ابزارهای آن متمرکز نموده است. آموزش های iDataCAmp در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زبان های برنامه نویسی، نرم افزارهای صفحه گسترده ارئه شده است.